Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 15-07:

Geboren:
1812 Jacobus Collé
1814 Helena van Putten
1847 Leonardus Hilgersom
1875 Vijverberg
1888 Agatha Schipper

Gedoopt:

Overleden:
1830 Cornelis Vijverberg
1866 Leonardus Cesar
1930 Catharina Koedam
2011 Alexander Joseph Collée

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Ary Pieterszn VijverbergVerwantschap met Joseph Collée

Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Catharina Cortendijck
° Delfgauw, ± 1710
† Sand-Ambacht, 22-7-1778
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Ary Vijverberg
° Sand-Ambacht, 7-3-1734
† Naaldwijk, 5-3-1807
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Ary Vijverberg.
Geslacht:Mannelijk.
Geboren:7 maart 1734 te Sand-Ambacht.
Gedoopt:7 maart 1734 te Monster.
Overleden:5 maart 1807 te Naaldwijk.
Beroep: te De Lier. Bouwman onder Maasland bij den Lier.

Ouderlijk gezin

Vader: Pieter Vijverberg.
Moeder: Catharina (of Cornelia?) Cortendijck.
Broers en zussen:
Ary Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Cornelis Vijverberg.
Willem Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Gerardus Vijverberg.
Cornelia Vijverberg.
Anna Vijverberg.
Beatrix Vijverberg.
Anna Vijverberg.
Catharina Vijverberg.
Anna Vijverberg.

Eigen gezin

Vader: Ary Vijverberg.
Moeder: Magteld Ruygrok.
Getrouwd:4 juni 1759 te Wassenaar.
Kinderen:
Pieter Vijverberg.
Pieter Vijverberg.
Barbara Vijverberg.
Catharina Vijverberg.
Klaas Vijverberg.
Johannes Vijverberg.
Johannes Vijverberg.
Johannes Vijverberg.

Alle kinderen zijn op de dag van geboorte gedoopt in de r.k. kerk te Schipluiden

Zeer waarschijnlijk is Arie, na het overlijden van zijn broer Gerardus, op de ouderlijke woning "de Hoge Bomen" teruggekeerd. Op 7-5-1790 koopt Arie een stukje grond van 865 roeden aan de Vaart te Naaldwijk om daar een huis op te bouwen en van zijn welverdiende rust te genieten.

Op 24 en 31 mei 1797 koopt Arie Vijverberg op een openbare verkoping in de herberg "De Vergulde Valk" 25 mergen en 3 hond wei en teelland van Pierre Reni Gravier, in huwelijk hebbende Josephina Maudry, woonende in Parijs. De landen zijn een groot gedeelte van de als vanouds genoemd "de Hoogenwoerd" voor de prijs van ƒ 4.900.-. (Rechtelijk archief Naaldwijk, inventarisnr. 30.)

Het onderstaande stukje is letterlijk overgenomen uit de veilingvoorwaarden:
"De verkoping werd gedaan om guldens van twintig stuyvers het stuk, te betaalen in goed gevalueerdt zilver geldt, gerande ducaaten, heele ofte halve rijders en in geen minder specie dan sesthalven; dog geensints met gestem­pelde, nog goede schellingen, heele, halve, oft quart rijksdaalders in eenen somma de laatsten penning met den eersten, te betaalen op Woensdag die weezen zal den 12e July 1797."

Dit land is in huur gegeven aan zijn zoon Jan en na het overlijden van zijn ouders heeft deze het overgenomen voor de prijs van ƒ 5.600.-.

Gedeelte uit de boedelscheiding van de weduwe van Ary Vijverberg:

9-11-1814 Eerste capittel wegens dood schulden en begraveniskosten.

aan de afleggers en wakers de somma van: een en twintig guldens en achtien stuivers ƒ 21.18.—
aan de dragers: vijftien guldens " 15.—.—
aan de luyer (klokkeluider) en doodgraver: ene gulden en twee stuivers " 1.02.—
aan de dienaar des justitie: ene gulden " 1.—.—
aan drank bij het kisten: twee gulden en zestien stuivers " 2.16.—
aan de koster v.g. negen en twintig guldens veertien stuivers en agtien penningen " 29.14.18
aan de timmerman voor de kist v.g. vier en dertig guldens " 34.—.—
aan de weduwe Abel voor bekleedsel van denzelve kist: vijftien guldens, veertien stuivers en zes penningen " 15.14.06
aan de weduwe Nicolaas voor geleverde eetwaren tijdens de begravenis v.g. zeventien guldens en dertien stuivers " 17.13-—
aan de weduwe Hekkens voor geleverde kaarsen aan het sterfhuis: vijf guldens vijf stuivers en agt penningen " 5.05.08
aan de eerwaarde heer pastoor de somma van een honderd een en twintig guldens " 121. —.—
aan deselve voor gedane diensten: eenhonderd en vijftien guldens ƒ 115.—.—
aan ligt in de kerk: drie en vijftig guldens en zeven stuivers "53-07- —
aan de zangers: twee guldens en tien stuivers " 2.10.—
aan stoven in de kerk: zestien stuivers en agt penningen " -.16.08
aan docter van Geest v.d. dertig guldens en twaalf stuivers " 30.12.—
aan den chirurgijn W. Henectius: zeven en zeventig guldens en tien stuivers " 77-10.—
het eerste capittel van den uitgaaf bedraagt ene somma van vijf honderd vier en veertig guldens, agtien stuivers en veertien penningen ƒ 544.18.14