Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 21-05:

Geboren:
1712 Johanna Vijverbergh
1739 Leendert Romeijn
1802 Elisabeth Vijverberg
1841 Geertruida Janssen
1903 Petronella Elisabeth Maria Vijverberg
1908 Everdina Bernardina Cornelia Collé

Gedoopt:
1769 Hermanus Rooij

Overleden:
1838 Johanna Hendrika Collée
1863 Petronella Vijverberg
1901 Willem Frederik Flaman

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Willem VijverbergVerwantschap met Joseph Collée

Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Willem Vijverberg.
Geslacht:Mannelijk.
Geboren:23 december 1739 te Sand-Ambacht.
Gedoopt:23 december 1739 te Monster.
Overleden:19 december 1783 te Zoetermeer.
Beroep:Bouwman aan de Voorweg in Zoetermeer.

Ouderlijk gezin

Vader: Pieter Vijverberg.
Moeder: Catharina (of Cornelia?) Cortendijck.
Broers en zussen:
Ary Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Cornelis Vijverberg.
Willem Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Gerardus Vijverberg.
Cornelia Vijverberg.
Anna Vijverberg.
Beatrix Vijverberg.
Anna Vijverberg.
Catharina Vijverberg.
Anna Vijverberg.

Eigen gezin

Vader: Willem Vijverberg.
Moeder: Cornelia Sprenkhuijsen (Neeltje).
Ondertrouw:19 april 1764 te Zoetermeer. Willem Vijverberg & Neeltje Sprinkhuisen.
Getrouwd:6 mei 1764 te Naaldwijk. Willem Vijverberg & Neeltje Sprinkhuisen.
Kinderen:
Petronella Vijverberg.
Krijn Vijverberg.
Pieter Vijverberg.
Marijtje Vijverberg.
Arie Vijverberg.
Gerrit Vijverberg (Gerrit).
Catharina Vijverberg.
Arie Vijverberg.

Alle kinderen zijn gedooopt in de r.k. kerk te Zoetermeer.

Acte van Voogdije. (notarieel archief voor 1843 nr.8977,ara,den Haag)

Gegrosseerd op een zeegel van twaalf stuivers.
Op Huyden den 21e Augustus 1784 compareerde voor mij Hendrik de La Faille, openbaar en bij den Edele Hove van Holland geadmiteerd notaris,binnen de heer­lijkheid van Soetermeer residerende ter presentie van de naargenoemde getuygen Neeltje Sprenkuyzen,weduwe wijlen Willem Vijverberg wonende alhier mij notaris bekend.
Dewelke verklaarde, zo uyt eygenen hoofde als in kragte van de raagt, aan de comparante bij de mutuele testamente op den 15e Meij 1765 voor den notaris mr. Cornelis de Man, en zekere getuygen te Delft gepasseert, te committeeren en aan stellen tot voogden over haar bij haar overledene man verwekte kinderen, zo in cas van herhuwelijken, als na doode van de comparante, de persoenen van Pieter Sprenkhuyzen, broeder van de comparante, woonende onder Naaldwijk, Leendert Persoon, haar comparantes zwager meede woonende onder Naaldwijk, mits­gaders Gerrit van der Poel, haar comparantes goede bekende woonende alhier, geevende aan dezelve zodanige ampele magt last en authoriteit, als aan eenige voogden, na regten kan of mag gegeeven werden, speciaal de magt van assumptie en surrogatie.
uytsluytende zij comparante (voor zoo veel desnoods:) uyt haaren boedel en na­latenschap alle heeren weesmeesteren, weeskameren en geregten en speciaal die van Soetermeer.
En op dat hier van zoude blijken, verzogte zij comparante, acte gemaakt en door mij notaris uytgelevert te werden als na behooren.
Aldus verleeden en gepasseerd, ten dage, maand en jaare voorsijt; ter presentie van Jan van Enschot en Bastiaan van Dijk als verzogte getuygen;
is getekend door: Neeltje Sprenkhuyzen,
Jan van Enschot, B.van Dijk, H.de La Faille.

Op 30-10-1810 wordt de nagelaten boedel gescheiden van Neeltje Sprenkhuyzen voor notaris J.v.Trigt te Zoetermeer.
de erven zijn; Gerrit Vijverberg voor een vijfde part, Willem van der Poel eenig nagelaten kind van Cors v.d.Poel en Petronella Vijverberg voor het tweede vijfde part, Arie Vijverberg voor het derde vijfde part, Krijna Vijverberg eenig nagelaten van Krijn Vijverberg en Maria v.d. Ham voor het vierde vijfde part en de drie na­gelaten kinderen van Pieter Vijverberg in huwelijk verwekt bij Maria de Bruyn, Neeltje, Petronella en Pieter Vijverberg voor het laatste vijfde part.
de boedel bestond o.a.uit een bouwmanswoning met erve twee schuren en vier bargen staande en gelegen aan de Voorweg 50 te Zoetermeer zijnde de achste ka­vel van de Driemanspolder groot 33 mergen en 12 roeden, dit mocht Arie overnemen voor de prijs van, 14.000 gulden.
de geheele boedel was groot: een en zeventig duizend honderd zeven en vijftig gulden en vier stuivers en acht penningen, zodat elk der staken kreeg veertien duizend twee honderd een en dertig gulden en acht stuivers en veertien twee vijfde penning.