Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 15-07:

Geboren:
1812 Jacobus Collé
1814 Helena van Putten
1847 Leonardus Hilgersom
1875 Vijverberg
1888 Agatha Schipper

Gedoopt:

Overleden:
1830 Cornelis Vijverberg
1866 Leonardus Cesar
1930 Catharina Koedam
2011 Alexander Joseph Collée

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Knelpunten

Tijdens mijn zoektocht naar voorouders ben ik op een aantal lastige gevallen gestuit die nadere toelichting behoeven. Hieronder staat een overzicht van de meest knellende probleemgevallen. Als u mij verder kunt helpen met één van deze gevallen dan hoor ik dat graag.

Pieter Velden trouwde op 18 september 1808 in Haarlem met Elisabeth de Moor. Hij werd geboren in Nassau (waarschijnlijk Duitsland, maar dat weet ik niet zeker) op 17 februari 1789. Helaas heb ik zijn ouders nog niet kunnen vinden.

Tussen 1825 en 1856 werden in Culemborg tenminste 6 kinderen geboren waarvan de moeder Johanna Collé heette en de vader werd aangegeven als onbekend. Het zijn Jannigje (±1825), Gijsbert (1828), Johannes (±1844), Johanna (±1848), Hesje (±1851) en Stephana (±1856). Het lijkt niet waarschijnlijk dat het steeds om dezelfde Johanna gaat maar ik vermoed wel dat de eerste 2 van dezelfde Johanna zijn en de laatste 4 van een andere Johanna. Er is een Johanna Collé die werd gedoopt op 7 juni 1801 en de moeder zou kunnen zijn van Jannigje en Gijsbert. Wie de andere Johanna is weet ik niet. Wel staat er in de huwelijksakte van Hesje dat haar voogd Johannes Collée is en de toeziend voogd Stephanus Collée. Dat zou erop kunnen duiden dat het toch om dezelfde Johanna gaat want zo heetten haar oudste broer en vader (de oom en opa van Hesje) en haar moeder heette Hester (de oma van Hesje). Ik kan me voorstellen dat de omstandigheden pijnlijk waren maar ik zou toch graag willen weten hoe de vork in de steel zat.

Zina Suilman overleed op 28 november 1864 in Groningen. Volgens de overlijdensakte was ze 93 jaar oud en waren haar ouders Bonaventura Suilman en Wilhelmina Boekholt. Dat zou betekenen dat ze is geboren in 1770 of 1771. Echter, Wilhelmina is gedoopt op 17 juni 1761 en ze trouwde met Bonaventura op 18 februari 1798. Het is dus (vrijwel) uitgesloten dat zij de natuurlijke moeder is van Gesina. Er bestaat echter ook een trouwakte tussen ene Bonaventura Sudema en Elisabeth de Graaf. Zij trouwden op 23 november 1776 in Groningen. Zij hadden een dochter Gesine die is gedoopt op 30 mei 1777 en daarna kregen ze nog tenminste 3 zonen. Over Elisabeth zijn geen gegevens te vinden na de geboorte van hun jongste kind Johannes Simon die gedoopt is op 24 maart 1789. Ik vermoed dat Elisabeth is overleden voor 1798 en dat Bonaventura hertrouwde met Wilhelmina, 9 maanden voor Gesina trouwde met Alexander Collé. De leeftijd van Gesina in de overlijdensakte zou een vergissing kunnen zijn van degenen die aangifte deden en mogelijk was Gesina haar stiefmoeder gaan beschouwen als haar moeder zodat Elisabeth in haar trouwakte en overlijdensakte niet wordt genoemd. Iedere hulp bij het vinden van meer informatie over Elisabeth de Graaf is welkom.

Volgens de trouwboeken in Groningen trouwden Alexander Collé en Gesina Zuileman op 18 november 1798. Volgens de burgerlijke stand in Groningen trouwde hun zoon Joannes Collé op 20 februari 1825 met Maria Elizabeth Morack. In de huwelijksakte wordt vermeld dat Joannes is geboren op 23 september 1799 te Culemborg en dat zijn ouders Alexander Collé en Clasina Suring zijn. Volgens de burgerlijke stand in Grave trouwde Johannes Collé op 27 november 1836 met Johanna Paulina Algie. Wederom wordt vermeld dat hij op 23 september 1799 te Culemborg is geboren en dat zijn ouders Alexander Collé en Zina Suilman zijn. De naam van Gesina werd op vele manieren geschreven dus Gesina Zuileman, Clasina Suring en Zina Suilman zal op dezelfde vrouw betrekking hebben. Het probleem is echter dat de doopboeken in Culemborg aangeven dat er op 23 september 1799 weliswaar ene Joes Collé is gedoopt, maar dat de ouders Alexander Collé en Cornelia Tonus zijn. Het moet haast wel gaan om dezelfde Joannes, maar het is me niet duidelijk hoe Alexander in november 1798 in Grongingen getrouwd kan zijn met Gesina en dat 10 maanden later zijn kind wordt gedoopt in Culemborg met de naam van een andere moeder dan later op zijn trouwaktes staat. Ik heb niet de originele doopboeken gezien maar alleen een transcriptie, dus het zou kunnen gaan om een transcriptie fout, temeer daar Cornelia Tonus ook als getuige wordt vermeld. Iedere hulp bij het oplossen van dit raadsel is welkom.

Jan Collé en Haasje van Vliet kregen tenminste 18 kinderen. De meeste overleden op zeer jonge leeftijd. Echter, 4 van hun kinderen overleden in 1812 binnen een tijdsbestek van slechts 2 maanden. Hieronder vielen hun 3 oudste zonen die toen 12, 10 en 8 jaar oud waren. Ik heb gezocht of er in die tijd een epidemie heerstte in en rond Culemborg maar ik heb geen overtuigende aanwijzingen gevonden. Als iemand hierover meer informatie heeft hoor ik het graag.

Hendrina de Knegt werd geboren in Stompwijk op 22 februari 1824. Haar moeder was Hendrina de Knegt en haar vader werd aangegeven als onbekend. Op 21 februari 1829 trouwde moeder Hendrina met Barend Jansen en zij kregen tenminste 10 kinderen die bijna allemaal op zeer jonge leeftijd overleden. De overlijdensakte van dochter Hendrina (in de akte Hendrika de Knecht genoemd) vermeldt alleen de naam van haar moeder dus dat is consistent met haar geboortegegevens. Toch heb ik Barend opgenomen als haar vader in het waaierdiagram omdat ze pas 5 jaar oud was toen haar moeder met hem trouwde en dus waarschijnlijk in een gezinssituatie leefden.