Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 01-12:

Geboren:
1906 Cornelia Helena Petronella Vijverberg
1919 Engelbert Herbert Kleij
1961 Jozeph Nicolaas Gerardus Vijverberg

Gedoopt:

Overleden:
1890 Pieter Vijverberg
1924 Anna van der Poel

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Anna RaaphorstVerwantschap met Joseph Collée

Anna Raaphorst
° Zoetermeer, 20-6-1770
† Zoetermeer, 25-11-1844
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Anna Raaphorst.
Geslacht:Vrouwelijk.
Geboren:20 juni 1770 te Zoetermeer.
Gedoopt:21 juni 1770 te Zoetermeer.
Overleden:25 november 1844 te Zoetermeer.
Begraven:29 november 1844 te Zoetermeer. Notitie grafregister Zoetermeer. (29-11-1844 Anna Raaphorst, weduwe Gerrit Vijverberg, Zoetermeer, begraven 5e rang)

Ouderlijk gezin

Vader: Jacobus Raaphorst (Japik).
Moeder: Elisabeth van der Stap (Lijsje).
Broers en zussen:
Anna Raaphorst.
Marijtje Raaphorst.

Eigen gezin

Vader: Gerrit Vijverberg (Gerrit).
Moeder: Anna Raaphorst.
Getrouwd:28 april 1799 te Zoetermeer. Gerrit Vijverberg & Anna Raaphorst.Gehuwd onder de classis van 30 gulden
Kinderen:
Petronella Vijverberg.
Elisabeth Vijverberg.
Elisabeth Vijverberg.
Willem Vijverberg.
Jacoba Vijverberg.
Quirinis Vijverberg (Krijn).

Alle kinderen zijn gedoopt in de r.k. te Zoetermeer

Op 6-5-1845 wordt de nagelaten boedel gescheiden van Gerrit Vijverberg en Anna Raaphorst (notarieel archief na 1842 Zoetermeer, notaris Molenaar invnr. 26 ara, Den Haag). Zij bezaten aan vaste goederen;

1. een bouwmanswoning met schuren, bargen en verder getimmerten, erve en bepoting, benevens eenige partijen wei, hooi en teellanden zijnde met het erf der woning de 7e kavel van de Driemanspolder gelegen aan de Voorweg 49 te Soetermeer tezamen groot, 29 bunder, 6 roeden en 50 ellen. Dit had Gerrit gekocht op 10-5-1803.

2. een huis erve met getimmerte staande en gelegen aan de Voorwegwatering, in de ring van den nieuwen en drooggemaakten polder onder Soetermeer bekend onder nr. 82 groot, 30 roeden en 40 ellen. Dit had Gerrit gekocht op 30-10-1810.

3. eenige partijen wei, hooi en teelland gelegen in, en zijnde de 16e en 17e kavel in de nieuwen drooggemaakten polder onder Soetermeer, tezamen groot, 22 bunder, 20 roeden en 60 ellen. Dit had Gerrit gekocht op 15-6-1803.

4. eenige partijen wei, hooi en teelland zijnde de eerste blokken van de kavels 35 en 36 van de nieuwe drooggemaakten polders onder Soetermeer groot,17 bunders, 42 roeden, 80 ellen.Dt had Gerrit gekocht op 10-10-1812.

5. een partij wei en hooiland gelegen in de 28e kavel van de Soetermeerse Meerpolder zijnde groot, 5 bunder, 56 roeden en 65 ellen. Dit had Gerrit gekocht op 31-10-1810.

6. een partij wei en hooiland gelegen in de 19e kavel van de Soetermeerse Meerpolder zijnde groot, 3 bunder, 55 roeden en 50 ellen. Dit had Gerrit gekocht op 28-4-1801.

De woning en landen hadden een waarde van ƒ.32.000.- en werden aanbedeelt aan hun zoon Quirinus.