Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 15-07:

Geboren:
1812 Jacobus Collé
1814 Helena van Putten
1847 Leonardus Hilgersom
1875 Vijverberg
1888 Agatha Schipper

Gedoopt:

Overleden:
1830 Cornelis Vijverberg
1866 Leonardus Cesar
1930 Catharina Koedam
2011 Alexander Joseph Collée

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Welkom op mijn site

Deze site gaat over de stamboom van mijn moeder en is opgebouwd rondom haar ouders Joop Collée en Lisa Vijverberg. Voor een uitgebreid overzicht van de familie van mijn vader verwijs ik u graag door naar de mooie site van mijn oom: Stamboom fam. Daas van Zaanse afkomst.

De familie Vijverberg bestond (en bestaat) voornamelijk uit landbouwers (of bouwmannen) en tuinders in het Westland. Over de familie is in 1985 een zeer complete genealogie geschreven door mijn verre achteroom Piet Vijverberg (onze gemeenschappelijke voorvader is Pieter Vijverberg die leefde van ongeveer 1697 tot 1757). Ik heb mij vooral gebaseerd op zijn boek "Genealogie van het Westlandse geslacht Vijverberg".

Over de familie Collée was nog veel minder uitgezocht. De oudst bekende voorvader is Stephanus Colleij (ca 1723), die sergeant was in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Verder is er niet veel over hem bekend. Zijn nakomelingen werden vooral geweermakers. Latere generaties brachten veel koperslagers voort of waren anderszins actief in de metaalbewerking. Een grote Culemborgse tak bestond vooral uit meubelmakers.

Behalve de families Collée en Vijverberg heb ik ook, voor zover mogelijk, mijn directe voorouders opgenomen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Daarnaast heb ik ook zo veel mogelijk broers en zussen van die voorouders opgenomen. Verder probeer ik in kaart te brengen alle personen die tot 6 stappen van mij verwijderd zijn. Daaronder vallen alle nakomelingen van mijn grootouders, alle nakomelingen van mijn overgrootouders tot mijn eigen generatie, en alle kleinkinderen van mijn betovergrootouders (de neven en nichten van mijn grootouders). Tot nu toe heb ik alle voorouders tot zes generaties terug kunnen achterhalen. Van de zevende generatie ontbreken nog slechts 2 van de 128 voorouders. Van de achtste generatie heb ik ongeveer de helft kunnen achterhalen. De vroegste voorouders zitten in de familie Vollebregt die 18 generaties terug gaat tot 1430, en de familie Meerts die 24 generaties terug gaat tot 1210. Een andere tak zou nog veel verder terug gaan in de tijd (tot ver voor de 12e eeuw) maar ik heb mijn twijfels bij de betrouwbaarheid van die gegevens. Het betreft hier de familie Groenewegen die via de tak Koevoet en Leyenburch naar de families Heukelom en van Bosinchem leidt. Volgens sommige bronnen zouden zij afstammen van de West-Europese hoogadel uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.

U kunt mijn site op verschillende manieren navigeren. Het hoofdmenu geeft toegang tot een aantal samenvattingen en achtergronden, alsmede een waaierdiagram van mijn directe voorouders. Via het bovenstaande letterbalkje krijgt u toegang tot een lijst met achternamen en vervolgens een lijst met personen. Door te klikken op een persoon krijgt u een diagram van de familieverbanden met daaronder meer informatie over deze persoon.

In het diagram heeft de centrale persoon een rode rand. Rechts daarvan staan de ouders en grootouders. Eronder staan de partners met hun (groot)ouders. Links staan de kinderen die uit deze relaties zijn voortgekomen. Door te klikken op een willekeurige persoon in het diagram krijgt deze de centrale positie. De pijltjes bij de centrale persoon brengen u direct naar diens broers en zussen zonder eerst naar de ouders te hoeven navigeren. Het verwantschapsdiagram toont de kortste familieband tussen de centrale persoon en de persoon die u heeft gedefinieerd als vaste referentie (bijvoorbeeld uzelf). U kunt de centrale persoon als vaste referentie definiëren door te klikken op "Ref". Onder het diagram vindt u aanvullende informatie over de centrale persoon.

Om redenen van privacy zijn de gegevens van nog levende personen afgeschermd. Alleen de achternaam en het geslacht worden getoond maar geen voornamen, plaatsnamen of data.